Kontrola planowa IV kwartał 2009 r. - jakość handlowa artykułów mlecznych PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie  jakość handlowej przetworów mlecznych w IV kwartale 2009 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej artykułów mlecznych (GI-BKJ-403-18/09) Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie objął kontrolą 3 podmioty gospodarcze znajdujące się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie przeprowadzono 5 kontroli, w tym 2 kontrole powtórne w związku z wystąpieniem nieprawidłowości.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej artykułów mlecznych, w tym wyróżnionych Złotym Medalem MTP (Międzynarodowych Targów Poznańskich), tj.: mleka, śmietanki i śmietany, mlecznych napojów fermentowanych (jogurtu, kefiru, maślanki, mleka acidofilnego i  innych), serów twarogowych, serków smakowych, serów podpuszczkowych, serów topionych oraz tłuszczów mlecznych do smarowania. na zgodność z  przepisami o jakości handlowej  i deklaracjami jakościowymi producentów.

 

Kontrolą objęto

 

·      w zakresie oceny organoleptycznej i parametrów fizykochemicznych 10 partii artykułów mlecznych o całkowitej masie 2116,2 kg, tj:

 - tłuszcze mleczne (masło): 1 partia o łącznej masie 1080 kg ,

- sery twarogowe: 3 partie o łącznej masie 96,4 kg,

- sery dojrzewające: 3 partie o łącznej masie 843,8 kg (w tym oznaczenie zawartości azotanów dla 1 partii ekologicznego sera dojrzewającego w związku z informacją przekazaną przez WIJHARS w Szczecinie),

- śmietana: 1 partia o masie 69,6 kg,

- mleczne napoje fermentowane (jogurty): 2 partie o masie 26,4 kg.

·         w zakresie analizy mikrobiologicznej pod kątem ogólnej liczby drobnoustrojów charakterystycznych w 1 g:

 - 2 partie mlecznych napojów fermentowanych (jogurtów) o łącznej masie 26,4 kg,

·         w zakresie znakowania 11 partii artykułów mlecznych (o łącznej masie 2322,6 kg) reprezentujące następujący asortyment wyrobów mleczarskich:

- tłuszcze mleczne (masło): 1 partia o łącznej masie 1080 kg ,

- sery twarogowe: 3 partie o łącznej masie 96,4 kg,

- sery dojrzewające: 3 partii o łącznej masie 843,8 kg,

- śmietana: 2 partie o łącznej masie 276 kg,

- mleczne napoje fermentowane (jogurty): 2 partie o łącznej masie 26,4 kg.

 

Wyniki kontroli

 

Wymagań jakości handlowej nie spełniały:

 

·      w zakresie cech organoleptycznych 1 partia ekologicznego sera dojrzewającego o masie 7,8 kg z uwagi na widoczne, zielonkawe skupiska pleśni,

·      w zakresie parametrów fizykochemicznych 1 partia masła o masie 1080 kg z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu,

·      w zakresie cech mikrobiologicznych 2 partie ekologicznych jogurtów o łącznej masie 26,4 kg z uwagi na brak obecności drobnoustrojów charakterystycznych, w tym Lactobacillus delbruecki ssp. Bulgaricus,

·      w zakresie oznakowania 5 partii artykułów rolno-spożywczych o łącznej masie 87,423 kg (w tym 1 partii ekologicznego sera dojrzewającego, 2 partii ekologicznych serów, 2 partii ekologicznych mlecznych napojów fermentowanych ) z uwagi na nie podanie informacji dotyczącej warunków przechowywania w sąsiedztwie daty minimalnej trwałości i umieszczenie logo wspólnotowego UE z napisem „Rolnictwo Ekologiczne” o niewłaściwych rozmiarach tj. rozmiar średnicy umieszczonego logo wynosi 11 mm winno być minimum 20 mm,

oraz w przypadku:

- 2 partii ekologicznych mlecznych napojów fermentowanych dodatkowo nie podanie w jednym polu widzenia informacji dotyczących nazwy środka spożywczego, daty minimalnej trwałości, zawartości netto; usuwalne oznakowanie przedmiotowych artykułów rolno-spożywczych na etykiecie tzw. serwetce, która mogłaby zostać usunięta bez naruszenia opakowania i przysłonięcie etykietą tzw. serwetką informacji umieszczonych na opakowaniu (kubeczku plastikowym) dotyczących terminu przydatności do spożycia, masy netto, danych identyfikujące producenta oraz informacji, iż termin przydatności jest numerem partii,

-1 partii ekologicznego mlecznego napoju fermentowanego dodatkowo podanie w informacji o składzie środka spożywczego niewłaściwej nazwy składnika będącego składnikiem składnika złożonego tj.: wsadu owocowego i nie umieszczenie składników wchodzących w skład składnika złożonego (wsadu owocowego),w wykazie składników, według ich masy w porządku malejącym.

 

Sankcje

 

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami zastosowano następujące sankcje:

 

- wydano 5 decyzji nakazujących poddanie zabiegowi zmiany oznakowania 5 partii artykułów rolno-spożywczych o łącznej masie 87,423 kg,

- wydano 1 decyzję określającą rodzaj i stopień wady 1 partii artykułu mlecznego o masie 1080 kg,

- wszczęto 2 postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych z art. 40a ust 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych dotyczące 4 partii artykułów mlecznych,

- wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno – spożywczego zafałszowanego z art. 40a ust 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych dotyczące 2 partii artykułów mlecznych o masie 26,4 kg,

- 2 podmiotom przekazano zalecenia pokontrolne w których wezwano do usunięcia nieprawidłowości.

 

Wnioski

 

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych w każdym z kwartałów bieżącego roku należy stwierdzić, iż jakość handlowa w zakresie badanej obecności tłuszczów obcych serów dojrzewających, masła, śmietany oraz serów twarogowych utrzymuje się na tym samym prawidłowym poziomie. Zarówno w toku kontroli mających miejsce w IV kwartale, jak i w kontrolach przeprowadzonych w poprzednich kwartałach 2009 r. nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Analiza wyników kontroli przeprowadzonych we wszystkich kwartałach 2009 r.  w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych w odniesieniu do cech fizykochemicznych pozwala stwierdzić, że nieprawidłowości w ww. obszarze występowały sporadycznie w niewielkim zakresie stąd można stwierdzić, iż jakość handlowa omawianego asortymentu jest obecnie na zadowalającym poziomie.

W IV kwartale w wyniku kontroli w 1 podmiocie stwierdzono nasilenie nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych, mikrobiologicznych oraz znakowania. Należy jednakże nadmienić, że ww. jednostka jest nowo powstałym podmiotem gospodarczym i dotychczas nie była kontrolowana przez WJHARS w Olsztynie w zakresie jakości handlowej produkowanych artykułów mleczarskich co może mieć istotne znaczenie dla wystąpienia negatywnego wyniku kontroli. Znaczne uchybienia stwierdzone w zakresie znakowania wyrobów mogły wynikać z niedostatecznego doświadczenia firmy w tej dziedzinie.

Dodatkowo zauważa się, że w większości przypadków ocena jakości handlowej w branży produkcji przetworów mleczarskich nie wykazała w 2009 r. nieprawidłowości charakteryzujących się dużym stopniem szkodliwości a kontrolowani producenci dążyli do poprawy oraz utrzymania właściwej jakości własnych wyrobów. Tym niemniej stwierdzono jeden odosobniony przypadek wprowadzenia do obrotu 2 partii jogurtów zafałszowanych (brak mikroflory charakterystycznej).

 
Odwiedziło nas 200217 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 
25 marca 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Marioli Wienczyslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.