Kontrola planowa IV kwartał 2009 r. - jakość handlowa wyrobów cukierniczych PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości   handlowej wyrobów cukierniczych w IV kwartale 2009 r.

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej wyrobów cukierniczych (GI–BKJ–403-19/09 ) w IV kwartale 2009 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w 2 zakładach produkujących wyroby cukiernicze  znajdujących się na terenie województwa warmińsko - mazurskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wyrobów cukierniczych ze szczególnym uwzględnieniem czekolad na zgodność z  przepisami o jakości handlowej  i deklaracjami jakościowymi producenta.

 

Kontrolą objęto:

 

·      w zakresie oceny organoleptycznej i fizykochemicznej

     – 4 partie czekolad o łącznej masie 1 132,0  kg, w tym:

1)       Czekolada mleczna „Exclusive” a’ 80 g - wielkość partii magazynowej 426 kg,

2)      Czekolada gorzka „Exclusive” a’ 80 g - wielkość partii magazynowej 304 kg,

3)   Czekolada mleczna Wesołych Świąt (czerwona) a’ 80 g - wielkość partii magazynowej336 kg,

 4)   Czekolada mleczna Wesołych Świąt (niebieska ) a’ 80 g - wielkość partii magazynowej 66 kg,

    w zakresie znakowania

    -12 partii   wyrobów  cukierniczych o łącznej masie 1 972,0 kg.

·         w zakresie zgodności deklarowanej masy nominalnej z masą rzeczywistą -  6 partii wyrobów cukierniczych o łącznej masie 467,0 kg

 

Wyniki kontroli:

 

Analizy laboratoryjne wykazały, że w/w wyroby spełniały wymagania jakości handlowej w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych w stosunku do wymagań zawartych w przepisach o jakości handlowej i zadeklarowanych przez producentów w dokumentach zakładowych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że wszystkie badane partie wyrobów cukierniczych  wykazują zgodność deklarowanej w oznakowaniu masy nominalnej z masą rzeczywistą.

Nie stwierdzono także wyrobów nieprawidłowo oznakowanych.

 

     Wnioski

 

Przeprowadzone czynności  kontrolne  jednoznacznie  wskazują  na  polepszenie,  w  stosunku   do poprzednio  przeprowadzonych  kontroli  , jakości  handlowej  zarówno  w  zakresie   cech  fizykochemicznych  produkowanych  przez  zakłady  wyrobów  cukierniczych   oraz w zakresie prawidłowości  oznakowania   wyrobów .

Znakowanie  wyrobów  gotowych  producenci   dostosowują  do obowiązujących  przepisów  na  bieżąco, co potwierdziły przeprowadzone kontrole, które nie wykazały nieprawidłowości  w   tym  zakresie  .

 

 Sankcje

         Nie stosowano sankcji dotyczących jakości handlowej wyrobów cukierniczych. W związku ze stwierdzonym w trakcie kontroli brakiem zgłoszenia  Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie  prowadzenia działalności gospodarczej  na podstawie art. 40 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (tekst  jednolity  Dz. U. nr 187, poz. 1577 z  2005 r. ze  zm.),  jedną osobę  ukarano grzywną na drodze mandatu karnego .

Ponadto WIJHARS w Olsztynie  przekazał w jednym przypadku zalecenia pokontrolne, które odnosiły się do jakości handlowej kawy  ziarnistej  Extra  Selekt  a’ 250 g. niezgodnej z jakością deklarowaną przez producenta , poddanej dodatkowo ocenie   w ramach wyjaśnień informacji przekazanych przez Inspekcję Handlową.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.