Kontrola planowa I kwartał 2010 r. - jakość handlowa produktów posiadających znak PDŻ PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej produktów posiadających znak Poznaj Dobrą Żywność PDŻ  w I kwartale 2010 r.

 

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej produktów posiadających znak Poznaj Dobrą Żywność PDŻ  (GI-BKJ-403-31/09), w I kwartale 2010 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w 1 zakładzie  przetwórstwa owoców i warzyw, zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej mrożonych przetworów owoców i warzyw posiadających znak „Polska Dobra Żywność” .

 

  1. Kontrolą objęto: 

Ocenie organoleptycznej i parametrów fizykochemicznych oraz oznakowania poddano jedną partię mrożonych przetworów owoców i warzyw posiadających znak „Polska Dobra Żywność”  o  masie 256,0 kg.

 

  1. Wyniki kontroli:

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że poddany ocenie produkt spełniał wymagania jakości handlowej  w stosunku do wymagań zawartych w przepisach o jakości handlowej  oraz w deklarowanej przez producenta  normie zakładowej.

W zakresie oznakowania wyrobów stwierdzono, że umieszczony na opakowaniach produktu napis     „Poznaj  Dobrą  Żywność”  poniżej  znaku  jakości  artykułów  rolno-spożywczych  został umieszczony poniżej  znaku  poziomo zamiast   rozłożony  na  okręgu.

Jest  to  niezgodne  z  § 1  ust. 1  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  21  lipca  2004 r.  w  sprawie  wzoru  znaku  jakości  artykułów  rolno-spożywczych    (  Dz. U. nr  170, poz. 1794  z  2004 r. ) oraz  narusza   art. 4  ust. 1  ustawy   z   dnia  21  grudnia  2000 r.  o  jakości  handlowej   artykułów   rolno-spożywczych  ( Dz. U.  nr  187,  poz. 1577 z  2005 r. ze zm. ),   który  określa,   że  wprowadzane  do  obrotu  artykuły  rolno-spożywcze   powinny  spełniać  wymagania  w   zakresie  jakości   handlowej,  jeżeli w   przepisach  o   jakości   handlowej  zostały  określone  takie  wymagania   oraz   dodatkowe   wymagania    dotyczące   tych   artykułów  jeżeli   ich   spełnienie   zostało   zadeklarowane   przez   producenta .

W  toku  kontroli  nie  stwierdzono oznakowania  produktu, w sposób sugerujący, że został wyprodukowany metodami ekologicznymi, posiada zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną  specjalność .

 

3.      Sankcje    

W oparciu o stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości wydano zalecenia pokontrolne zgodnie z  art. 28 ust. 2a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (Dz. U. 2005 r. Nr 187 poz. 1577 z późniejszymi zm.) dotyczące wprowadzania do obrotu produktów, spełniających wymogi jakości handlowej  w zakresie oznakowania.

 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.