Kontrola planowa I kwartał 2010 r. - znakowanie artykułów rolno-spożywczych PDF Drukuj Email


Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych I kwartale 2010 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych, z uwzględnieniem: napojów bezalkoholowych, fermentowanych napojów winiarskich, herbaty, herbatek owocowych, kawy (GI-BKJ-403-30/09),  w I kwartale 2010 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w  w/w zakresie w 7 zakładach prowadzących działalność produkcyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Kontrolą objęto:

* w zakresie prawidłowości znakowania napojów bezalkoholowych: 3 spośród 7 zakładów produkcyjnych znajdujących się na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w których ocenie znakowania poddano 20 partii w/w artykułów rolno – spożywczych o łącznej objętości 131,49 hl.

* w zakresie prawidłowości znakowania fermentowanych napojów winiarskich: w 2 zakładach produkcyjnych znajdujących się na terenie województwa /100% prowadzących działalność w przedmiotowym zakresie/, gdzie łącznie zbadano prawidłowość znakowania 11 partii  artykułów o łącznej objętości 40,92 hl.

 *  w zakresie prawidłowości znakowania herbaty i herbatek owocowych: w 1 z 2 zakładów produkcyjnych znajdującym się na terenie województwa, w którym łącznie oceniono prawidłowość znakowania 8 partii artykułów o łącznej masie 579,13 kg.

* w zakresie jakości handlowej kawy: jedynym zakładzie produkcyjnym znajdującym się na terenie województwa, w którym łącznie poddano ocenie cech fizykochemicznych oraz prawidłowości oznakowania 2 partie kawy mielonej o masie 369,0 kg.

 

Wyniki kontroli:

Wymagania nie zostały spełnione:

- w zakresie prawidłowości znakowania napojów bezalkoholowych: 2 partie napojów bezalkoholowych gazowanych / 1 producent / o łącznej objętości 1,44 hl, stanowiących 10% ocenianej ilości partii oraz 1,1% ocenianej objętości,

- w zakresie prawidłowości znakowania fermentowanych napojów winiarskich: 4 partie / 1 producent / o łącznej objętości 0,42 hl, stanowiących 36,4% ocenianej ilości partii oraz 1,0% ocenianej objętości,

- w zakresie prawidłowości znakowania herbaty i herbatek owocowych: 3 partie o łącznej masie 230,04 kg, stanowiące 37,5% ocenianych ilości partii i 39,7% ocenianej masy. Ponadto kontrola potwierdziła zasadność uwag zgłaszanych do producenta przez organa Inspekcji Handlowej.

W zakresie jakości handlowej kawy, w ocenianych partiach, nieprawidłowości nie stwierdzono.

    W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono w żadnym z kontrolowanych podmiotów oznakowania artykułów rolno-spożywczych, w sposób sugerujący, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi, posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność .

 

Zastosowane sankcje:

- zostały wydanych 6 decyzji na podstawie art. 29.1.2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, nakazujących poddaniu zmiany oznakowania zakwestionowanych partii artykułów spożywczych,

-  w stosunku do 1 producenta zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nakazu poddania artykułów spożywczych nie spełniających wymagań jakości handlowej (w zakresie oznakowania) określonym zabiegom tj. zmianie oznakowania, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 

- w przypadku czterech producentów zostały wydane zalecenia pokontrolne,

- zostaną wydane decyzja o karze pieniężnej ( art. 40a ust 1  ) z racji niewłaściwej jakości handlowej 9 partii artykułów spożywczych stwierdzonej w 3 zakładach produkcyjnych,

- nałożono 1 grzywnę na drodze mandatu karnego za brak zgłoszenia prowadzonej działalności do tutejszego inspektoratu


Wnioski

Biorąc pod uwagę fakt, iż oznakowanie produktów jest dla potencjalnego klienta podstawowym źródłem informacji o produkcie (nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego rodzaju i składu), zasadne jest kontynuowanie działań kontrolnych w powyższym zakresie w celu eliminowania błędów popełnianych przez przedsiębiorców.

 
 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.