Kontrola doraźna I kwartał 2010 r. - jakość handlowa pieczywa PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli doraźnych   w zakresie   jakości   handlowej     wyrobów piekarskich   - I kwartał   2010 r.

 

   Zgodnie z Programem kontroli doraźnej w zakresie jakości handlowej pieczywa i bułki tartej (WI.28-KO-400-01/10)Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadził kontrole doraźne w dwóch    zakładach piekarniczych oraz w    zakresie znakowania wyrobów piekarskich ( 1 piekarnia).

 
Kontrolą objęto :
- w zakresie jakości handlowej pieczywa oraz bułki tartej :
• dwie partie chleba ( pieczywa mieszanego ) o łącznej masie   93,5 kg
• trzy partie bułek ( pieczywa pszennego ) o łącznej masie 49,7 kg
 
- w zakresie prawidłowości znakowania wyrobów piekarskich
• jedną partię bułki tartej a’ 0,5 kg, wielkość partii 30,5 kg
 
Wyniki kontroli :

1./ W zakresie jakości handlowej pieczywa: nie   stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oceny organoleptycznej i znakowania pieczywa (bułek). 

2./ W zakresie prawidłowości znakowania wyrobów piekarskich (bułki tartej): stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie jednej partii bułki tartej a’ 0,5 kg - wielkość partii 30,5 kg

Nieprawidłowości dotyczyły znakowania terminem odnoszącym się do ekologicznej metody   produkcji   produktu nieekologicznego, umieszczenia na etykiecie produktu napisu „System    HACCP” wprowadzającego w błąd konsumenta, dziennej daty minimalnej   trwałości   poprzedzonej wyrażeniem „najlepiej spożyć przed końcem”, braku danych identyfikujących producenta tj. kodu pocztowego miasta, niewłaściwej wysokości cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego oraz niewłaściwego wykazu składników środka spożywczego

 
Ponadto w toku kontroli stwierdzono :
- brak zgłoszenia działalności do Wojewódzkiego Inspektora JHARS w Olsztynie przez dwa podmioty

- brak legalizacji wagi i odważników - jeden podmiot  

W wyniku przeprowadzonych kontroli w   przypadku wszystkich producentów zostały wydane zalecenia pokontrolne oraz w  przypadku jednego przedsiębiorcy wydano jedną decyzję na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, nakazującą poddanie zmianie oznakowania zakwestionowanej partii bułki tartej .

 
Zastosowane sankcje :

Nałożono 2 grzywny na drodze mandatu karnego za brak zgłoszenia prowadzonej działalności do Wojewódzkiego Inspektora JHARS w Olsztynie oraz brak legalizacji urządzeń wagowych .

 
Wnioski :
Przeprowadzone kontrole wskazują, że nadal występują przypadki nieprawidłowego znakowania wyrobów piekarskich, natomiast jest wyraźna poprawa jakości w zakresie deklarowanych cech organoleptycznych i masy netto produktów.
 
 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.