Kontrola doraźna I kwartał 2010 r. - jakość handlowa mięsa i przetworów mięsnych PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej mięsa i przetworów mięsnych - kontrola doraźna I kwartał 2010r.

 

W I kwartale 2010 r. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych przeprowadził kontrolę w 2 zakładach zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. 

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej mięsa i przetworów mięsnych ze szczególnym uwzględnieniem surowych wyrobów mięsnych.

 
Kontrolą objęto:
W zakresie oceny znakowania:

*    4 partie wyrobów o łącznej masie  743 kg. W tym:

        - 3 partie surowych wyrobów mięsnych (728 kg),

        - 1 partię mięsa mielonego (15 kg).
 
Wyniki kontroli:

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że wymagań jakości handlowej nie spełniała: 

          w zakresie oznakowania – 1 partia wyrobu zakwalifikowanego przez producenta do grupy surowych wyrobów mięsnych, co stanowiło 25 % wszystkich skontrolowanych partii, o masie 140 kg, co stanowiło 18,8 % masy skontrolowanych produktów:

- z uwagi na  oznakowanie środka spożywczego nazwą która była niewłaściwa dla przedmiotowego środka spożywczego i która była nazwą zwyczajową innego typu produktów, co może wprowadzać konsumenta w błąd co do charakterystyki środka spożywczego w tym jego nazwy, rodzaju i właściwości,

- z uwagi na nie wymienienie w wykazie składników w oznakowaniu wyrobu, następujących składników: ocet, glukoza. Powyższe składniki były składnikami składnika złożonego.

 
Sankcje: 

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami

- wszczęto postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej,

- wydano zalecenia pokontrolne.
 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.