Kontrola planowa II kwartał 2010 r. - jakość handlowa przetworów z mięsa czerwonego PDF Drukuj Email


Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego w II kwartale 2010 r.

 

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego (GI-BKJ-403-3/10) w II kwartale 2010 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w 5 spośród 23 zakładów przetwórstwa mięsnego, co stanowi 21,74 % podmiotów prowadzących tego typu działalność produkcyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wędlin z mięsa czerwonego na zgodność z deklaracją producenta. Produktami priorytetowymi były kiełbasy drobno i średnio rozdrobnione (głównie kiełbasa biała) oraz produkty blokowe. Ponadto kontrola obejmowała sprawdzenie warunków wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do dwunastu miesięcy, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (Dz.U.L.299 z 16.11.2007, z późn. zm.).

             

Kontrolą objęto:

 

·         w zakresie oceny organoleptycznej, parametrów fizykochemicznych oraz prawidłowości znakowania – 15 partii przetworów z mięsa czerwonego o łącznej masie: 0,973 t w tym:

-kiełbasy drobno rozdrobnione: 3 partie – łączna masa partii 0,066 t

-kiełbasy średnio rozdrobnione: 9 partii – łączna masa partii 0,672 t

-kiełbasy białe surowe: 2 partie – łączna masa partii 0,185 t

-produkty blokowe 1 partię – łączna masa partii 0,05 t

 

 

W żadnym z kontrolowanych zakładów nie prowadzono uboju bydła. W związku z powyższym Inspektorzy nie przeprowadzili kontroli znakowania mięsa wołowego z bydła  w wieku do 12-go miesiąca życia.

 

 

 

Wyniki kontroli:

  • w zakresie oceny organoleptycznej, parametrów fizykochemicznych – nie stwierdzono nieprawidłowości

 

  • w zakresie prawidłowości znakowania - stwierdzono  nieprawidłowości jakości handlowej 3 partii wędlin co stanowi. 20,0% skontrolowanych partii przetworów z mięsa czerwonego, o łącznej masie 0,15 t  co stanowi 15,42 % masy skontrolowanych partii.

 

W wyniku oceny prawidłowości znakowania wprowadzanych do obrotu wędlin stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości:

1)  oznakowanie artykułu rolno-spożywczego nie zawierało właściwych informacji istotnych z punktu widzenia jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego, w szczególności dotyczących informacji umożliwiających identyfikację artykułu rolno-spożywczego oraz odróżnienie go od innych artykułów rolno-spożywczych,

2) w oznakowaniu środka spożywczego w opisie towarzyszącym nazwie handlowej umieszczonej na etykiecie produktu brak było dookreślenia rodzaju tego środka spożywczego oraz pełnej informacji dotyczącej procesów technologicznych stosowanych w jego produkcji

3) oznakowanie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami opisanymi pkt 1 i 2 wprowadzało w błąd konsumenta odnośnie charakterystyki środka spożywczego w tym jego rodzaju, właściwości i składu

 

Sankcje:

 

W związku ze stwierdzonymi przez WIJHARS w Olsztynie  nieprawidłowościami w zakresie oznakowania 3 partii wędlin zostało wszczęte na podstawie art. 40a ust 1 pkt 4 postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych w świetle art. 3 pkt 10.

 

Ponadto Kontrolowanemu przekazano zalecenia pokontrolne.

 

Wnioski:

 

Porównując wyniki uzyskane w ramach przeprowadzonej w IV kwartale 2009 roku kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych w stosunku do uzyskanych w roku bieżącym należy stwierdzić, iż nastąpiło polepszenie jakości handlowej wędlin z mięsa czerwonego, szczególnie w odniesieniu do cech fizykochemicznych. 

Powyższe wnioski świadczą o skuteczności działań kontrolnych, tym niemniej  z uwagi na występowanie nieprawidłowości znakowania, zauważa się, że zachodzi potrzeba kontynuowania kontroli w zakresie jakości handlowej konserw.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.