Kontrola doraźna II kwartał 2010 r. - jakość handlowa wyrobów piekarskich PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli doraźnych w zakresie jakości handlowej wyrobów piekarskich w II kwartale 2010 r.

 

Zgodnie z Programem kontroli doraźnej w zakresie jakości handlowej pieczywa i bułki tartej (WI.28-KO-400-01/10)w II kwartale 2010 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w 3 piekarniach zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej pieczywa i bułki .

 
Kontrolą objęto:
 

·         w zakresie oceny organoleptycznej  - 8 partii wyrobów piekarskich o masie 366,5 kg, w tym:

-pieczywa mieszanego     7 partii o masie 335,0 kg

-pieczywa pszennego       1 partię o masie 31,5 kg.

-bułki pszennej zmielonej             1partię o masie 50 kg.

 

·         w zakresie prawidłowości znakowania - 6 partii pieczywa o masie 255,0 kg. oraz jedną partię bułki pszennej zmielonej  o masie 50,0 kg.

 
Wyniki kontroli:

W wyniku przeprowadzonej oceny organoleptycznej stwierdzono jakość wszystkich poddanych ocenie partii, zgodną z zakładowymi dokumentami normalizacyjnymi producentów.

Kontrola masy jednostkowej w przypadku każdej partii pieczywa wykazała średnią masę wyższą od deklarowanej. Średnia masa jednostkowa poszczególnych partii pieczywa (chleba ) stwierdzona w wyniku przeważenia w kontrolowanych piekarniach wynosiła :

-           1,04 kg. i 0,52 kg. (deklarowana odpowiednio 1,0 kg i 0,5 kg),

-           0,52 kg, 0,52 kg, (deklarowana 0,5 kg),

-      0,52 kg, 0,51 kg, 0,62 kg. (deklarowana odpowiednio 0,5 kg i 0,6 kg),

Ponadto średnia masa jednostkowa bułki pszennej kajzerki   wynosiła 52,5 g. przy deklarowanej masie   50,0g.

Kontrola znakowania partii bułki pszennej zmielonej o łącznej masie 50,0 kg nie wykazała nieprawidłowości. Na opakowaniu były zawarte informacje o: nazwie wyrobu, masie jednostkowej, składzie, dacie minimalnej trwałości, numerze partii produkcyjnej oraz producencie z podaniem jego adresu.

Podczas   kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących   znakowania   pieczywa luzem i opakowanego. Oznakowanie (etykiety) umieszczone bezpośrednio na bochenkach chleba niepakowanego posiadało wymagane w obowiązujących przepisach informacje.

Nie wnoszono również uwag do znakowania pieczywa pakowanego, które każdorazowo wykonane było w języku polskim, w sposób czytelny, zrozumiały, widoczny i nieusuwalny, nie wprowadzający w błąd konsumenta co do tożsamości artykułu, w tym jego rodzaju, właściwości, składu, trwałości, pochodzenia,

W toku kontroli nie stwierdzono oznakowania pieczywa oraz bułki tartej w sposób sugerujący, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi, posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność.

Piekarnie stosowały   do   wypieku    pieczywa, mąki   pochodzące od stałych    dostawców . Jednostki kontrolowane dysponowały przekazywanymi przez producentów atestami potwierdzającymi pochodzenie i jakość mąki.

              Ewidencję zakupu surowców stosowanych do produkcji pieczywa prowadziły dwie z trzech kontrolowanych piekarń. Wypiek pieczywa prowadzony był w oparciu o własne zakładowe receptury.

Przedsiębiorcy u których przeprowadzono kontrolę   nie posiadali własnych laboratoriów oraz nie zlecali   laboratoriom   zewnętrznym zarówno badania   jakości   surowców przeznaczonych do produkcji pieczywa jak i badania   jakości   produkowanego pieczywa .

Dwie z trzech kontrolowanych piekarń posiadały opracowane dokumenty regulujące tryb postępowania z pieczywem nie spełniającym wymagań jakościowych oraz pieczywem nie sprzedanym.

Właściciel jednej z piekarń nie dokonał zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej, co było niezgodne   z art. 47 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz. U. nr 187, poz. 1577 z 2005 r. ze zm. )

 
Sankcje:

           W związku ze stwierdzonym brakiem zgłoszenia Wojewódzkiemu Inspektorowi    IJHAR-S w Olsztynie prowadzenia działalności gospodarczej przez jedną z kontrolowanych piekarń, właściciela  ukarano kredytowym mandatem karnym na podstawie art. 40 ust. 1 pkt   5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości   handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz. U. nr 187, poz. 1577 z 2005 r. ze zm.).

 
Wnioski:

Przeprowadzone kontrole wskazują, że znakowanie wyrobów piekarniczych systematycznie ulega poprawie. Stwierdzono również wyraźną poprawę jakości handlowej pieczywa, co potwierdziła przeprowadzona ocena organoleptyczna oraz kontrola masy netto pieczywa luzem i pieczywa opakowanego.

Ponieważ nie wszystkie piekarnie zlokalizowane na terenie woj. warmińsko – mazurskiego zostały objęte kontrolą w zakresie jakości handlowe wyrobów piekarniczych, wobec powyższego tego typu  kontrole powinny być kontynuowane.


 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.