Kontrola doraźna III kwartał 2010 r. - jakość handlowa majonezów i sosów mjonezowych PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonej kontroli doraźnej w zakresie jakości handlowej majonezów i sosów majonezowych w III kwartale 2010 r.

 

Zgodnie z Programem kontroli doraźnej w zakresie jakości handlowej produktów posiadających znak Poznaj Dobrą Żywność PDŻ (GI-BKJ-403-14/10), w III kwartale 2010 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w 1 zakładzie produkującym majonez, zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej majonezów i sosów majonezowych, z uwzględnieniem:

■ jakości handlowej majonezów i sosów majonezowych w zakresie zgodności z deklaracją producenta,

■ prawidłowości znakowania opakowań na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 
  1. Kontrolą objęto:

Ocenie organoleptycznej i parametrów fizykochemicznych poddano 2 partie majonezów o masie 1 443,8 kg oraz oznakowania poddano 5 partii majonezów o masie łącznej 1 908,56 kg.

 
  1. Wyniki kontroli:

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że poddane ocenie produkty spełniały wymagania jakości handlowej w stosunku do wymagań zawartych w przepisach o jakości handlowej oraz w deklarowanej przez producenta polskiej normie. Wyniki badań Laboratorium Specjalistycznego w Gdyni potwierdziły jakość handlową zgodną z deklarowaną przez producenta w zakresie oceny organoleptycznej (konsystencja, barwa, zapach, smak) oraz cech fizykochemicznych (zawartość wody i substancji lotnych, zawartość tłuszczu, kwasowość ogólna w przeliczeniu na kwas octowy, liczba wyekstrahowanego tłuszczu, zawartość soli, zawartość żółtka jaja kurzego) .

Kontroli prawidłowości oznakowania poddano 5 partii majonezów o masie 1 908,56 kg.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących znakowania opakowań w/w partii majonezów. Oznakowanie opakowań spełniało wymogi zawarte w obowiązujących przepisach .

Informacje dotyczące nazwy wyrobów, zawartości netto i terminu przydatności do spożycia znajdują się w tym samym polu widzenia natomiast informacje o warunkach przechowywania znajdują się w sąsiedztwie terminu przydatności do spożycia.

 Znakowanie kontrolowanych majonezów wykonane jest w języku polskim, w sposób widoczny, czytelny, zrozumiały i nieusuwalny. Nie wprowadza w błąd konsumenta w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji.

Podczas kontroli prawidłowości znakowania nie stwierdzono stosowania przez producenta praktyk handlowych mających na celu zafałszowanie produktów przez podanie w oznakowaniu informacji niezgodnych z prawdą

 
  1. Sankcje  

Sankcji nie stosowano z uwagi na brak stwierdzonych nieprawidłowości.

 
Wnioski

Przeprowadzona kontrola wykazała, że znakowanie majonezów nie budzi zastrzeżeń, co stwierdzono również podczas kontroli przeprowadzonej w w/w zakładzie w I kwartale 2009 roku. Badania laboratoryjne potwierdziły również właściwą jakość wyrobów pod względem cech fizykochemicznych i organoleptycznych co świadczy o prawidłowym nadzorze  nad poszczególnymi procesami produkcyjnym. Majonezy nie były dotychczas badane pod względem cech fizykochemicznych i organoleptycznych, dlatego też   brak jest   odniesienia   czy sytuacja    w   danym zakresie uległa zmianie /poprawie/.

 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.