Schemat organizacyjny

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00
zaktualizowano dn. 2020-02-28 07:31

Załącznik nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
WIJHAR-S w Olsztynie

Schemat organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Kierownik Wydziału Kontroli Z-ca Kierownika Wydziału Kontroli Wydział Kontroli Kierownik Wydziału Nadzoru Wydział Nadzoru Gł. Księgowy Kierownik Wydziału Administracji Wydział Administracji Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością Samodzielne Stanowisko d.s. kontroli ex-post Samodzielne Stanowisko d.s. archiwum zakład.

Warmińsko-Mazurski
Wojewódzki Inspektor JHAR-S

Ryszard Piórkowski

Olsztyn, dnia 18 marca 2014 r.