XXVI Krajowe Dni Ziemniaka

opublikowano dn. 2019-08-28 14:01

W dniach 23–25 sierpnia 2019 roku w Siemiątkach k. Nidzicy odbyły się XXVI Krajowe Dni Ziemniaka 2019, w których uczestniczyło 120 wystawców z całego kraju oraz wielu zaproszonych gości nie tylko z Polski. Współorganizatorami targów było m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Bonin oraz jeden z największych w Polsce, mający swoją siedzibę w naszym województwie warmińsko – mazurskim producent ziemniaka sadzeniaka – CN Nidzica. Wsparcia merytorycznego oprócz WIJHARS w Olsztynie udzieliły także inne podległe Ministerstwu jednostki państwowe, tj. PIORIN i KOWR.

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na zaproszenie współorganizatorów targów zorganizował stoisko, na którym udzielał gościom, kompleksowych odpowiedzi dotyczących wdrożenia nowych przepisów na rynku świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego ich znakowania. Ponadto pracownicy WIJHARS rozdawali biuletyny oraz ulotki informacyjne dotyczące wymagań jakości handlowej świeżych owoców, warzyw i ziemniaków.

XXVI Krajowe Dni Ziemniaka była to największa w kraju impreza specjalistyczna dla branży ziemniaczanej o charakterze wystawowo – targowo - szkoleniowym. Na polach wystawowych można było zapoznać się z bogatą ofertę odmian ziemniaków, środków do ich ochrony oraz urządzeń do ich produkcji a także zobaczyć pokazy polowe odkamieniania, sadzenia i redlenia ziemniaków.  Podczas uroczystego otwarcia obecni byli m.in. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marek Brzezin oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.