Konferencja pn. „Nowoczesna i bezpieczna produkcja ziemniaka w województwie warmińsko- mazurskim”

opublikowano dn. 2020-11-23 09:51

W dniu 19 listopada 2020 r. odbyła się konferencja w formie webinarium pn. „Nowoczesna i bezpieczna produkcja ziemniaka w województwie warmińsko- mazurskim” zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Webinarium skierowane było do producentów ziemniaków zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i miało na celu przybliżenie zagadnień związanych z nowymi technologiami w produkcji ziemniaków, systemami promocji oraz budowaniem marki produktów.

Do udziału w seminarium oraz wygłoszenia wykładu został również zaproszony Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w związku z czym Pani Katarzyna Ostrowska Główny Specjalista w Wydziale Kontroli WIJHARS w Olsztynie wygłosiła wykład pt. Systemy jakości jako podstawowy element  w budowie marki i wzrostu przychodów  z produkcji rolnej.

W wystąpieniu przekazano informacje na temat wymagań jakie muszą spełniać produkty zarejestrowane w unijnych systemów jakości, oraz zwrócono szczególną uwagę na korzyści związane ze stosowaniem znaków potwierdzających specyficzną jakość artykułów rolno-spożywczych.