Informacja dla importerów artykułów rolno-spożywczych

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00
zaktualizowano dn. 2021-01-15 12:22

PUNKT KONTROLI GRANICZNEJ WIJHARS w BEZLEDACH

INFORMACJA DLA IMPORTERÓW ARTYKUŁÓW ROLNO -_SPOŻYWCZYCH

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH w OLSZTYNIE

ul. SZARYCH SZEREGÓW 7, 10-079 OLSZTYN

 

 

Obowiązek zgłaszania do kontroli artykułów rolno - spożywczych przywożonych z zagranicy

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszania do WIJHARS artykuły rolno - spożywcze sprowadzane z państw niebędących członkami Unii Europejskiej, z wyłączeniem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Art. 10 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych: Artykuły rolno-spożywcze przywożone z Państw niebędących członkami Unii Europejskiej, z wyłączeniem Państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mogą być dopuszczone do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego, pod warunkiem przeprowadzenia kontroli jakości handlowej przez organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych.

 

Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej

 1. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadzana jest po uprzednim wypełnieniu i złożeniu we właściwym wojewódzkim inspektoracie JHARS druku „Zgłoszenia do kontroli jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych przywożonych z zagranicy” (wzór F-15/BKJ-01-IR-01) dostępnego w zakładce "wzory dokumentów" oraz na stronie GIJHARS w Warszawie.
 2. Zgłoszenie może być dokonane:
  • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 Olsztyn,
  • pocztą,
  • faksem na numer 89 521 33 25,
  • drogą elektroniczną - adres e-mail: wijhars@wijhars.olsztyn.pl,
  • telefonicznie: numer telefonu do WIJHARS w Olsztynie: 89 522 89 20 i 89 527 44 64,
  • z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

Oryginał zgłoszenia należy dostarczyć do wojewódzkiego inspektoratu JHARS lub przekazać inspektorowi w trakcie kontroli.

 

Realizacja kontroli granicznej na Przejściu Granicznym w Bezledach
odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:30 do 18:00,

po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Wojewódzkim Inspektoratem JHARS w Olsztynie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu: 89 522 89 20 i 89 527 44 64.